Fördelen med Polyholo Laser Glass

- Apr 06, 2018-

1) Lätt att förbereda. Processtekniken för att framställa optiskt glas appliceras och förbättras för att erhålla ett mycket transparent och optiskt likformigt glas. Det är lättare att tillverka ett stort arbetsmaterial. Bottenmaterialet har låg kostnad. Den stora volymen och den höga densiteten hos aktiverade partiklar används för hög effekt. Och viktiga fördelar med högeffektiva lasrar.


(2) Matrisglaset är lätt att byta. Sortimentets sammansättning och egenskaper varierar mycket, och typen och mängden av tillsatt aktivator är inte heller begränsad, så det är lättare att utveckla en serie laserglasvarianter med olika egenskaper.


(3) Lätt att mögla och bearbeta. Med processen för termoformning och kall bearbetning av optiskt glas kan laserglas lätt formas till olika former som stavar, plåtar, trådar etc. och komprimeras till optiska ytor med hög precision för att möta behoven hos utvecklingen av olika anordningar strukturer.


(4) På grund av glasstrukturens egenskaper, dvs kortdistansorder och långdistanssyndrom, har strukturella defekter i glaset lite inflytande på glasbrottets natur och är lätt att eliminera, så det är lätt att få arbete ämnen som är homogena och enhetliga i den isotropa och stora volymen. . På grund av förmågan att generera laserljus vid rumstemperatur har neodymglas ett litet resultat av temperaturavkylning och optiska pumpar absorberar effektsträngen och kvanteffektiviteten av ljusutsläpp är för närvarande det viktigaste laserglaset.