Test av standard för glasfiber

- Jan 03, 2021-

Draghållfastheten för glasfiber är hög och förlängningen är liten (3%). Testmetodstandarderna innefattar: GB / T14338-1993 syntetisk stapelfiberkrymptestmetod, GB / T 15232-1994 bestämning av draghållfasthet hos textilglasfibermatta, GB / 7689.5 Bestämning av dragbrottstyrka och brytförlängning av glasfiber, GB T15232-1994 Bestämning av draghållfasthet hos textilglasfibermatta, GB / T 7689.5-2001|Testmetod för förstärkningsmaterial vävt tyg Del 5: Glas Bestämning av fiberns draghållfasthet och brytförlängning etc. Testet för enstaka fiberhållfasthet bör använda en hållfasthetstestare med hög hållfasthet och hög modul som kan testa glasfibrer.