Ojämn glasytemperatur som orsakas av dålig kontroll av glasplattformen!

- Apr 28, 2018-

Glasyta ojämn lokal temperatur orsakad av dåliga kontrollmetoder. När sadelformen uppträder efter temperering av glaset indikerar det att temperaturen på glasets kant är lägre än medeltemperaturen när glaset är uppvärmt. Utseendet på detta tillstånd orsakas generellt av den dåliga värmeisoleringen av ugnsdelen av härdningsugnen, och det är nödvändigt att styra datorn vid denna tidpunkt. Slå på temperaturjusteringsfunktionen i ugnsområdet för att öka ugnskantens börvärde. När formen på pannbotten visas efter glasets temperering är krympningen av glasets kant för stor och temperaturen på glasets kant är högre än den för den centrala temperaturen. I detta fall observeras inställningsvärdet för temperaturen i datorns område först och det bekräftas att temperaturen inte beror på temperaturinställningen. Efter inställning av parametrarna drivs luftugnen till en eller två ugnar så att temperaturfördelningen i ugnen kan jämnt fördelas. Detta säkerställer att temperaturfördelningen i ugnen är likformig.