Fysikaliska egenskaper och tillämpning av energieffektivt glas

- Sep 25, 2017-

Vårt land ligger i byggnadstidningen och bygger nästan 2 miljarder kvadratmeter bostäder varje år och kan uppnå de nationella energibesparingsstandarderna för byggande svarade endast för ca 10%. och cirka 40 miljarder kvadratmeter byggnader är mer än 95% av den energieffektiva byggnaden synlig, i Kina för att främja byggandet av byggnaden har ingen dröjsmål. Den mest direkta faktorn som påverkar byggnadens energiförbrukning är isolerings- och isoleringsprestanda för byggnadsunderhållsstrukturen, och fönster och dörrar är den svagaste länken. Enligt statistiken utgjorde energiförbrukningen av fönster och dörrar i byggnaden cirka 35% av den totala energiförbrukningen, så användningen av energibesparande glas har stor betydelse för att bygga energibesparingar.