Produktfördelar med flytglas

- Sep 25, 2017-

Det ligger i bläcket, glaset flyter på ytan av tennvätskan för att komma ut. Därför är det här glaset först pingdu bra, inget vattenrippel.

Används för att göra speglar och bilglas. Inget ansikte, ingen form, det är en stor fördel.

Den andra är flotationsglasvalet av malmkvartsand, bra råvaror. Glaset som produceras är rent och transparent. Ljus, färglös. Inget glas koka, inga bubblor.

För det tredje är strukturen nära, tung, mjuka, samma tjocklek per kvadratmeter än andelen stora, bra skärning, inte lätt att skada.

Mer än 200 nationella produktionslinjer är strikt i överensstämmelse med nationella standarder, detta glas är det bästa glaset av civil arkitektur. Dess pris, samma tjocklek, jämfört med planglas per kvadratmeter är ca 4 yuan.