Efterfrågan på glas i april-maj-perioden ökar långsamt!

- May 01, 2018-

Under andra kvartalet återupptogs huvudsakligen byggmarknaden för glasterminaler. När projektets framsteg gick framåt tog efterfrågan på glas långsamt upp. Det förväntas att efterfrågesidan av glas sakta ökar i april-maj. Med den sjunkande fastighetsboomen och fördjupningen av det nationella bostadsprisjusteringssystemet de senaste två åren har efterfrågan på glas krympt i viss utsträckning i år. Glas har skiftats från en stark balans mellan produktion och försäljning under de senaste två åren till en svag balans mellan produktion och försäljning. Trenden på glasmarknaden kommer också att vara från det förflutna. Årets starka ökning förvandlades till en tydlig uppgång och nedgång av svängningarna. Under första halvåret i år, då efterfrågan är mindre än väntat, kommer tillverkarens huvudsakliga uppgift att stabilisera inventeringen.