Vad är användningsområdena för kvartsglas?

- Dec 26, 2020-

Eftersom kvartsglas har en serie specialfunktioner som inte kan ersättas av andra material, berör tillämpningen av kvartsglas ett brett spektrum av tekniska fält:
1. Eftersom kvartsglas har utmärkt hög temperaturbeständighet, används det ofta i metallurgi, kemiska och andra industrier som kräver hög temperaturbeständighet.
2. Ofta används inom den nukleära industrin och flyg-fält, observation fönster och värmeisolering skal av raketer och rymdfarkoster är gjorda av kvartsglas.
3. Eftersom den kemiska stabiliteten i kvartsglas vid höga temperaturer är ojämförbar med andra tekniska material, används den ofta inom kemiska, farmaceutiska och andra industrier.