Grundläggande klassificering av Bulletproof Glass

- Mar 31, 2018-

Enligt den olika graden av mänskligt skydd kan kula-glaset delas in i två typer, en är säker, den andra är livsäker. Efter att ha skjutits har det säkerhetsskyddsglaset ingen skvätt på den oöverträffade ytan och orsakar ingen skada på människokroppen. Efter att ha blivit skott, har det kollisionsskyddade glaset på stänkskiktet på den oöverträffade ytan, men kula kan inte tränga in i glaset. Kan orsaka sekundär skada på människokroppen. Bulletproof glas har olika krav enligt olika kulor. Bulletproof glas är uppdelad i tre stora serier. Den första är luftfartyget kollisionsskyddat glas, det andra är kollisionsbeständigt glas för fordon och fartyg, och det tredje är kollisionsbeständigt glas för banker. Tjockleken är mellan 18 mm och 40 mm.


Bulletproof glas är ett slags speciellt glas med hög säkerhetsprestanda, som kan bibehålla intakt eller icke-penetrerande skada utan att bryta ramen under viss ekvivalent bomb explosion.