Kan det tempererade glaset öppna hålet?

- Sep 25, 2017-

Det härdade glaset får inte öppna hålet. Härdat glas är egentligen ett slags förspända glasögon för att förbättra glasets hållfasthet, vanligtvis med kemiska eller fysiska metoder, på glasytan för att bilda kompressionsspänning, glas under yttre krafter för att motverka ytspänningen först och därmed förbättra belastningen bärbarhet, förbättra glaset själv mot vindtryck, värmeffekten, Effekten av Styrkan hos härdat glas är flera gånger högre än för vanligt glas, böjhållfastheten är $ antal gånger med vanligt glas, slagkraften är $ antal gånger med vanligt glas och styrkan förbättras. Dess lastbärande kapacitet förbättrade den ömtåliga naturen, även om glasskadorna inte är skarpa vinklar små fragment, minskade skadan på människokroppen kraftigt. Härdat glas är $ antal än vanligt glas, vilket klarar temperaturförändringen på mer än 150 ° C och har uppenbar effekt på att förhindra termisk utbrott.