Klar Brandglass

- Apr 04, 2018-

Brandbeständigt glass roll i brandförebyggande är främst att styra spridningen av brand eller rök, och det är en typ av brandbeständigt material. Dess brandbeständiga effekt utvärderas av dess brandmotstånd. Det är ett speciellt glas som bearbetas och bearbetas genom speciella processer för att upprätthålla sin integritet och värmeisolering vid föreskrivna brandprov. Det ursprungliga glaset av brandbeständigt glas kan vara tillverkat av floatglas, härdat glas, sammansatt brandbeständigt glas, och kan även tillverkas av ett enda brandbeständigt glas.