Bra faktorer av belagt glas

- Apr 21, 2018-

Uppgraderingen av invånarnas konsumtionsstruktur, uppmuntran till självständig innovation av företag, ny landsbygdsbyggnad och urbanisering kommer att säkerställa att hemmamarknaden inte kommer att förändra sin mellan- och långsiktiga efterfrågan på glasprodukter. Med utveckling av industrier som byggnader, bilar, dekoration, möbler, informationsbranschen och andra industrier och människors krav på bostadsmiljö har funktionella produkter som säkerhetsglas och energibesparande ihåligt glas använts i stor utsträckning. Leverans- och efterfrågan mönster och konsumtionsstruktur av planglas ändras.


Utvecklingen av glasindustrin har kopplingar till många industrier i den nationella ekonomin. Glasindustrin spelar en aktiv roll för att främja utvecklingen av hela den nationella ekonomin. Därför lägger den "elfte femårsplanen" också specifika krav på utvecklingen av glasindustrin. Också utfärdat olika lagar och förordningar för att reglera en hälsosam utveckling av glasindustrin. Under den nya situationen måste glasindustrin, i enlighet med kraven i det vetenskapliga utvecklingsbegreppet, ändra tillväxten, anpassa den industriella strukturen effektivt och främja en sund utveckling av industrin.