Principen för vakuumglas

- Apr 16, 2018-

I princip kan vakuumglaset jämföras med en plattformad termosflaska. Skillnaden mellan de två är att smörgågen i två glaslager är ett vakuum med ett tryck lägre än 10-1 Pa, så att gasvärmeöverföringen är försumbar; båda inre väggarna är pläterade med låg strålningsfilm, så att strålningsvärme överföres så liten som möjligt. Skillnaden mellan de två är följande: För det första måste vakuumglas vara transparent eller lätt transmissiv för dörrar och fönster. Det kan inte beläggas med ogenomskinlig silverfilm som en termosflaska [2]. Den är belagd med olika typer av transparenta lågstrålningsfilmer; De cylindriska eller kulformade termonerna blir plattplattor och en "stödmatris" måste upprättas mellan de två glasskikten för att klara omkring 10 ton atmosfärstryck per kvadratmeter, så att mellanrum mellan glaset bibehålls för att bilda en vakuumskikt. Avståndet mellan "stödmatrisen" är utformad enligt glasplattans tjocklek och mekaniska parametrar, mellan 20 mm och 40 mm. För att minska värmeöverföringen som bildas av bäraren "värmebro" och göra det svårt för det mänskliga ögat att skilja, är bärarens diameter väldigt liten, diametern hos bäraren i produkten är mellan 0,3 mm-0,5 mm , och höjden är mellan 0,1 mm och 0,2 mm. Vakuumglas har också en bättre funktion som är ljudisolering. På grund av vakuumskiktet kan det inte leda buller, så vakuumglas kan isolera 90% av bullret.