Strålskyddsprincipen för strålningssäkert glas

- Apr 03, 2018-

Radioaktiva strålar som röntgenstrålar och gammastrålar är alla elektromagnetiska vågor med hög energi. När strålarna passerar genom olika medier kan de orsaka jonisering av atomer i media. Detta kallas också joniserande strålning. Ju kortare våglängden hos den elektromagnetiska vågan desto starkare är dess penetreringsförmåga. Eftersom strålningsvåglängden och atomernas storlek är i samma storleksordning, kan molekylabsorptionskoefficienten erhållas genom tillsats av atomabsorptionskoefficienterna för varje element i de ingående molekylerna. Därför kan massabsorptionskoefficienterna för de olika oxiderna som utgör glaset beräknas enligt denna princip. Sammansättningen av vanligt glas absorberar inte effektivt sådana strålar, och det är nödvändigt att införa ett stort antal element med högt atomnummer (såsom bly och vismut) i glaskompositionen för att öka dess absorptionskapacitet. Dessutom, eftersom glaset själv lätt absorberar stark strålning och blir mörkbrun och förlorar sin genomskinlighet, är det ofta nödvändigt att själva glaset har hög strålningsbeständighet.