Klassificera av Bilglas

- Feb 28, 2018-

Automotive laminerat glas


Laminerat glas hänvisar till användning av en transparent självhäftande plastfilm som anbringas på två eller tre mellan glaset, segheten av glaset och stelheten i glaset tillsammans för att öka glasetss motståndskraft mot krossning, krossning är fortfarande att kunna upprätthålla synlighet. Används för bil vindrutan.


Automotive området härdat glas


Regionala härdat glas är en ny ras av härdat glas som har specialbehandlats för att upprätthålla tydligheten i spruckna glaset även vid en inverkan bristning, att förarens synfält är opåverkad. Används för bil vindrutan och instrumentet skydd skärm.


Det finns fem huvudsakliga brandskyddande glas, en är smörgås laminerat Brandskyddsglas, och den andra är tråd brand glaset, tredje är en speciell brandskyddande glas, fjärde är ett ihåligt brandskyddande glas, femte är höghållfast lager cesium kalium brandskyddande glas. Naturligtvis, utvecklas vetenskap och teknik hela tiden, så de relevanta aspekterna också ständigt förbättras. Effektiviteten av olika typer av glas är inte samma. De tillhörande tillverkningstekniker och användningsområdena är därför olika. Detta kräver att vi utarbeta överväga och analysera.