Klassificeringen av strålningssäkert glas

- Mar 01, 2018-

1. Vanligt strålningsbeständigt glas använder vanligtvis trådlinssteknik i nickellegering, skärmningseffekten är bra, men ljusöverföringen är låg, den visuella effekten kan skilja färgen vit, röd, orange, gul, grön, blå, lila, reflektivitet i allmänhet mindre än 8%, efter speciell ytbehandling, stark slagmotstånd, ytspänning större än 400MPa-nivå.


2. Hög blyoptisk glas. Huvudsakligen i glasskompositionen genom att tillsätta ett högre atomantal oxider, innefattande huvudsakligen PbO, förutom BaO, La2O3, Bi2O3, WO3 och så vidare. Sådant glas har bra strålskydd, men den kemiska stabiliteten är dålig, det dåliga motståndet i glaset är lätt att byta färg och andra problem.


3. Strålningssäker plexiglas .20s femtiotalet och sextiotalet av 1900-talet började världen studera det strålningsfria plexiglaset, det mesta av glaset med metylmetakrylat (MMA) glas, och där införandet av bly, barium, Sm och andra metallelement för att uppnå sitt strålningsskydd. Den huvudsakliga nackdelen är Plexiglasstyrkan med låg hållfasthet, repståligheten är dålig, strålskärmens omfattning är fortfarande relativt begränsad och så vidare.