Det endoterma glaset har följande egenskaper jämfört med vanligt planglas:

- Sep 25, 2017-

⒈ absorberar solstrålningsvärme. Till exempel, det 6 mm tjocka genomskinliga flytglaset, under solljuset, uppnår 84% värme och samma betingelser under det totala värmeabsorberande glaset 60%. Färgen och tjockleken på det endoterma glaset är olika, och absorptionsgraden av solstrålningsvärmen är annorlunda.

⒉ absorberar solens synliga ljus, försämrar solstrålens intensitet och spelar en anti-glans effekt.

⒊ har en viss grad av genomskinlighet och kan absorbera vissa ultravioletta strålar.

4. Vinter kan stoppa den kalla luften, sommaren kan blockera värmen, så att inomhus vinter varm sommar sval.

På grund av egenskaperna har endotermglas använts i byggnader, dörrar och fönster, ytterväggar och används som fordon, båtar, till exempel vindruta, värmeisolering, bländning, belysning och dekorativa funktioner.