Industriutsikterna för flytglas

- Sep 25, 2017-

Uppgraderingen av invånarnas konsumtionsstruktur, uppmuntran till självständig innovation av företag, byggandet av nybygd landsbygd och urbaniseringsprocessen kommer att säkerställa tillväxtutvecklingen av den inhemska efterfrågan på glasprodukter på medellång och lång sikt. Med utveckling av konstruktion, bil, dekoration, möbler, informationsteknologi och människors krav på bostadsutrymme, används det säkra glaset, energibesparande isoleringsglas och andra funktionella produkter i stor utsträckning.

Utvecklingen av glasindustrin är kopplad till många industrier inom den nationella ekonomin, och glasindustrin spelar en aktiv roll för att främja utvecklingen av hela nationalekonomin. Därför lägger elva-fem-planeringen också de specifika kraven för utvecklingen av glasindustrin. Också utfärdat olika lagar och förordningar för att standardisera hälsan för utvecklingen av glasindustrin.